Hva er SegWit?

Det har vært store debatter i Bitcoin verdenen de siste månedene om hva som burde gjøres for å gjøre transaksjoner raskere og billigere.

Etterspørselen etter Bitcoin har vært økende noe som har ført til flere overførsler, noe som igjen fører til at nettverket blir høyt belastet. Dette har endt med at flere transaksjoner har brukt veldig lang tid på å bli overført fra sender til mottaker og man ikke øker avgiften på transaksjonen. Vi har nå innsett at dette ikke vil være brukbart i lengden, noe må gjøres.

Det er her SegWit og økning av blokkens størrelse kommer inn. Dette har skapt en splid i Bitcoin miljøet i lang tid men vi begynner nå å se lyset i enden av tunnelen.

Jeg kan starte med å si at jeg personlig støtter den originale implementeringen av SegWit, ikke Segwit2x.

SegWit2x er skrapet sammen av et fåtall individer og har aldri vært testet i stor skala noe som er veldig bekymringsverdig med tanke på verdiene som blockchainen håndterer.

 

Hva er Segwit og hva slags problemer kan Segwit løse?

Hva er Segwit’s løsning på skaleringsproblemet som ble nevnt i starten av posten?

SegWit øker bitcoin’s blokk størrelse og tillater implementering av andre-lags løsninger.

Problemet som er nå med Bitcoins skalering kommer primært av at blokkene er for små. Fortsettende rekker av blokker med transaksjoner er hva en Blockchain inneholder. Blockchain er da hovedboken for alle transaksjoner som har skjedd i nettverket til nå.

Problemet her er at blokkene her hardkodet til å ha en maks størrelse på en megabyte, dette er ikke nok for de hundrevis av transaksjonene vi som brukere sender hvert minutt. Konsekvensen blir her da at mange brukere står i kø for å få deres transaksjon godkjent på nettverket, dette kan ta alt fra timer til flere dager. Nettverket blir stadig større å det blir flere og flere transaksjoner, men størrelsen på blokkene forblir den samme.

SegWit’s løsning er todelt. 

Den første delen er at SegWit vil øke blokkenes størrelse opp til fire megabyte. Fire megabyte vil da være et absolutt maks, størrelsen på blokken vil da variere fra 0,1 til 4 megabyte etter hvor stor belastning nettverket er under. Ifølge flere eksperter på området vil størrelsen oftest variere mellom 2 og 2.1 megabytes etter at SegWit er aktivert.

Den andre delen er malleability fiks’en. SegWit eliminerer det som brukte å være et lite problem for bitcoin i seg selv men et stort problem når det kom til å implementere andre-lags løsninger. En av disse løsningene er Lightning nettverket. Det er forventet at dette vil øke kapasiteten på nettverket drastisk ved å flytte bunter av transaksjoner “offchain” for en raskere verifisering.

Malleability informasjon: Pr dags dato kan endringer i transaksjons ID bli gjort av noder eller minere. Implementeres SegWit vil deler av transaksjonen bli godkjent av et “transaksjons-vitne” som er segregert slik at endringer ikke påvirker txid.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *