Introduksjon av Columbus Capital: ICONOMI’s første Asset Management Partner

Iconomi er verdens første digital asset management plattform og gir oss en bro mellom den gamle og den nye økonomien. Dem har nå skaffet sin første partner og en dedikert Digital Asset Array-leder – Columbus Capital LTD.

Columbus Capital LTD er et forvaltningsselskap basert i London. Det ledes av Igor Erker som har jobbet som forvalter i mange år og har en eksemplarisk historikk når det kommer til investeringer.

Igor Erker

 

Sammen med han som ledende rådgiver er Iconomi’s co-founder Jani Valjavec. Sammen har Igor og Jani mer enn 30 års erfaring innen investering, forvaltning, verdipapirer og bedriftsutvikling.
Iconomi som en plattform for kapitalforvaltere er fokusert på å bygge en dynamisk og sikker infrastruktur for forvaltningsselskaper og individuelle personer som vil være med i den nye økonomien.

Jani Valjavec

 

We are appointing Columbus Capital, an asset management company specialising in global emerging markets and strategic investing in both traditional and alternative funds, to manage ICONOMI’s existing DAAs (ICNX and ICNP).

 

Som følge av dette har ICNX endret navn til Columbus Capital Blockchain Index (ticker: BLX), og har blitt tokenisert.

ICNP har endret navn til Columbus Capital Pinta (ticker: CCP)

Som bruker av plattformen vil du nå se at dine BLX (tidligere ICNX) kan flyttes på og kan trades på exchanges i tillegg til Iconomi plattformen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *