OneCoin – Den mest kjente “krypto” svindelen.

Har vegret meg for å skrive denne artikkelen siden det finnes god informasjon der ute om man søker, men ser som deltaker i flere kryptovaluta grupper at folk ikke får dette med seg eller blankt avfeier denne informasjonen og tror det er løgn fra “konkurrenter”

 

Hva er OneCoin?

 

OneCoin er et MLM registrert i Gibraltar som ble etablert i 2014 av bulgarske Ruja Ignatova. Konseptet har også blitt frontet gjennom selskapet OneLife Network og flere andre selskaper. I Italia er OneCoin erklært å være et ulovlig pyramidespill, og i mange andre land har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i konseptet.

Modellen fungerer slik at man bruker FIAT (Dollar eller Euro) til å kjøpe såkalte “Educational packages”, altså at man ikke kjøper OneCoin’s direkte men man får dette med noen PDF dokumenter som skal gi brukeren kunnskap om investering, strukturen etc.

Disse bøkene/PDF dokumentene har vist seg å være plagiat, her er en oversikt over hvor materialet er stjålet ifra samt hvilket “pakke nivå” man mottar denne informasjonen på.

 • Bitcoins, litecoins, what coins? A Global Phenomenon – John Stevensen -€2.74 (Level 2)
 • Gold Trading Boot Camp – Gregory T. Weldon €24.99 (Level 2)
 • High Powered Investing for Dummies €18 (Level 3)
 • Investopedia – Free Content (All Levels – Significant amount)
 • Technical Analysis for Dummies (Level 1 & 3)
 • The Collapse of the Dollar and How to Profit from It By James Turk, John Rubino €10 (Level 1)
 • Rich Dad’s Guide to Investing in Gold and Silver by Michael Maloney (Level 1).
 • How does the stock market work? by Pauline Estola (Level 1 First Paragraph)
 • Personal Finance For Dummies (Level 2)
 • Crypto Mining Blog (Level 2 Package) Some words were replaced (e.g. “fiat currency” was changed to “normal currency”)
 • Fractured Hope by Sipho Mzolo (Level 2)
 • Financial Crime and Gambling in a Virtual World: A New Frontier in Cybercrime By Clare Chambers-Jones, Henry Hillman (Level 2)
 • Crypto Anarchy By Isaak Crofton €25 (Level 2)
 • How A BitCoin Transaction Works Infographic.  (Level 2)
 • Bitcoinmining.com FAQ: What is BitCoin Mining (Level 2)
 • Bitcoin.org FAQ: Can bitcoins become worthless? (Level 2) Last Paragraph
 • Commodities For Dummies by Amine Bouchentouf (Level 1 p42)
 • Candlestick Charting Explained by Gregory L. Morris with Ryan Litchfield €32 (Level 4 p45-p58)
 • Innovation Expedition: The Future of the BitCoin (Blog) by Stephen Murgatroyd (Level 4 p67)

Det finnes mange flere eksempler som er gjemt bak betalingsmurer samt ting som ikke er indeksert av google.

Hvordan bruker man OneCoin?

Beleilig nok kan man ikke kjøpe eller selge OneCoin på offentlige markeder som Bittrex, Poloniex, Cryptopia, Novaexchange, Bter, Kraken…etc…etc.
Om man går igjennom disse exchangene vil man se mye dritt, mange coins som går på grensen til å være svindler. Men OneCoin er av en eller annen grunn ikke listet på noen av disse.

På mange av disse markedene kan man liste en coin nærmest gratis som bruker, men fortsatt har ingen av OneCoin brukerne gjort dette? Hvor er logikken i det?

Jo, dem får ikke listet OneCoin.
OneCoin er ikke noen kryptovaluta som er bygget på blockchain teknologi så en listing ville vært umulig.

Dem sier at man kan bruke OneCoin på DealShaker som skal være den offentlige handelsplassen hvor man kan bruke OneCoin til å selge/kjøpe varer og tjenester.

Et kjapt blikk på siden sier at det er noe som ikke stemmer her. De fleste varene krever betaling i OneCoin + Euro. Altså må tradisjonell valuta inn i bildet.

Siden sier også at det finnes:
46266 forhandlere og 270111 individuelle innloggede brukere, men det finnes bare 4469 produkter til salgs pr dags dato.

Altså det er over 10 ganger flere forhandlere registrert enn det finnes produkter, samt mange flere ganger innloggede brukere enn det er produkter til salgs.

Man trenger ikke være kjernefysiker for å forstå at tallene dem kommer med ikke har noen rot i virkeligheten.

Den samme “triksingen” finner man også i block exploreren deres.
Om man søker det vil man finne transaksjoner som har blitt utført uten inkludering i noen blokk.

Transaksjoner som tilsynelatende har havnet hos en bruker fra intet.
Dette er en simulering som kjører i en sentral database, ikke noe annet.

 

 

Har du blitt lurt?

Jeg stiller gjerne opp og tar diskusjoner angående dette og kommer gjerne med beviser som motbeviser løgnene fremmet av Onecoin/OneLife.

For henvendelser ta kontakt her: kontakt@blockchainbloggen.no

Om du har investert og angrer er det fint lite man kan gjøre nå, det jeg vil anbefale er å ta kontakt med politiet/kripos og anmelde forholdet.

 

 

 

Flere land advarer

Belgia

I juli 2016 utstedet FSMA en offisiell advarsel mot OneCoin rette mot belgiske borgere.[19]

I november 2016 ble den belgiske politikeren Laurent Louis tiltalt for blant annet pyramidespill, svindel og hvitvasking. Han skal ha vervet mellom 2.000 og 3.000 personer til OneCoin-nettverket.

 

Belize

I Belize har finansmyndighetene i mai 2017 advart mot OneCoin og gitt selskapet ordre om å legge ned all virksomhet.

 

Bulgaria

I Bulgaria utstedte myndighetene i september 2015 en offisiell advarsel om å involvere seg med OneCoin.[22] Utover dette har det vært stille fra myndighetene.

Colombia

I april 2016 utstedte colombianske myndigheter en offisiell advarsel mot å investere i OneCoin, og gjort det klart at kryptovalutaen ikke er godkjent som betalingsmiddel i landet.

Finland

I Finland har myndighetene sett med bekymring på utbredelsen av Onecoin, og konseptet har blitt sammenlignet med det finske pyramidespillet WinCapita. Politiets undersøkelser ble imidlertid avsluttet uten at det ble innledet noen formell etterforskning. Politiet slo imidlertid fast at avkastningene som ble forespeilet ikke var realistiske. I 2017 ble det åpnet ny etterforskning i Finland, og en av de sentrale personene i det finske nettverket fikk eiendeler beslaglagt. Det ble etter hvert klart at det dreide seg om skatteunndragelse av rundt en halv million Euro.

India

I april deltok sivile politistyrker på et rekrutteringsmøte i Mumbai, og da dette var ferdig ble 18 OneCoin-promotører arrestert og siktet for utbredelse av Ponzi-svindel. Senere ble det i India tatt ut tiltale mot en rekke sentrale personer i OneCoin-nettverket, blant dem Ruja Ignatova.

Italia

I desember 2016 erklærte italienske myndigheter at all markedsføring av OneCoin måtte stanses, og gjennom en midlertidig forføyning ble flere nettsteder som promoterte konseptet stengt. I august 2017 ila italienske myndigheter OneCoin en bot på 2,6 millioner Euro.

Kazakhstan

I juni 2017 gikk kazakhstansk politi til aksjon mot det lokale OneCoin-nettverket, og hovedmannen Dilbar Mirsaitova ble arrestert og satt i husarrest.

Kina

Våren 2016 innledet kinesiske myndigheter en større etterforskning av OneCoin. En rekke medlemmer ble arrestert og det ble gjort beslag av verdier for 250 millioner kroner. Myndighetene regnet da med at rundt 800 millioner kroner var investert i OneCoin av kinesiske medlemmer. Samtidig ble selskapets avtale om betalinger med bankkort stanset.

Kroatia

I mars 2017 publiserte den kroatiske sentralbanken en uttalelse hvor det ble henstilt til å vise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, og at investeringer her måtte anses som høyst risikable.

Latvia

I 2016 gikk latviske myndigheter ut med offisielle advarsler mot OneCoin.

Luxembourg

I august 2017 utstedte finansmyndighetene i Luxembourg en advarsel til sine borgere om at OneCoin ikke var regulert av dem.

Makedonia

Sommeren 2017 gikk makedonske myndigheter ut med en advarsel hvor det ble hevdet at OneCoin var en Ponzi-svindel.

Malta

På Malta ble det i april 2017 utstedt en offisiell advarsel mot OneCoin.

Nederland

I september 2016 gikk nederlandske finansmyndigheter ut med en henstilling til å utvise stor forsiktighet når det gjaldt OneCoin, med henvisning til politietterforskning i Storbritannia.

Nigeria

I Nigeria har myndighetene advart sine borgere mot å investere penger i kryptovalutaer som OneCoin.

Norge

I Norge er det ikke foretatt noen spesifikk vurdering av OneCoin, men Finanstilsynet har på generelt grunnlag advart mot å investere penger i kryptovaluta. I 2016 sendte Lotteritilsynet et brev til OneCoin i Norge med en redegjørelse om det norske regelverket. Representanter for selskapet har benektet at OneCoin er en Ponzi-svindel, og selskapets norske advokat har hevdet at selskapet ikke kan være et pyramidespill fordi medlemmene ikke tvinges til å verve nye medlemmer. Direktesalgsforbundet har advart kraftig mot OneCoin og karakterisert det som et svindelkonsept. Flere banker har nektet sine klienter å overføre penger til OneCoin. I april 2017 uttalte advokat Per Danielsen at OneCoin ikke hadde noen virksomhet i Norge og mente derfor at Lotteritilsynets redegjørelse ikke angikk dem, dette til tross for at det var 5.000 norske OneCoin-medlemmer.

Pakistan

Det ble i august 2017 proklamert at pakistanske myndigheter hadde startet etterforskning av OneCoin.

Polen

I september 2016 innledet polske forbrukermyndigheter en formell etterforskning av OneCoin etter et initiativ fra justisministeren i landet hvor det ble mistenkt villedende markedsføring.

Russland

Russiske myndigheter har erklært at OneCoin er ulovlig.

Slovenia

I Slovenia har myndighetene advart mot OneCoin.

Storbritannia

I 2016 gikk britiske myndigheter ut med at de hadde startet etterforskning av OneCoin og at personer som mente seg svindlet av selskapet måtte ta kontakt med politiet.

Sveits

Sveitsiske myndigheter har advart sine borgere mot å investere penger i OneCoin.

Sverige

OneCoin skal ha hatt betydelig utbredelse i Sverige hvor det skal være vervet rundt 56.000 medlemmer, mot 6.000 i Norge. Den svenske Lotteriinspektionen har innledet granskning av OneCoin på bakgrunn av anklager om ulovlig pyramidespill. I januar 2016 kunngjorde Lotteriinspektionen at det var gått til politianmeldelse etter mistanke om ulovlig pyramidespill. Finansinspektionen har karakterisert konseptet som en boble som kan sprekke når som helst.

Tyskland

Tyske myndigheter har advart sine borgere mot å investere penger i OneCoin.

I juni 2016 ble det kjent at det i Tyskland var innledet etterforskning av selskapet. Tyske forbrukermyndigheter har karaktisert konseptet som et pyramidespill.

I april 2017 sendte tyske myndigheter ut et varsel om at all aktivitet knyttet til OneCoins stråselskap IMS International Marketing Services GmbH måtte opphøre umiddelbart, samtidig ble selskapets konti sperret for transaksjoner. OneCoins respons til dette var å benekte at vedtaket hadde noen innvirkning på deres virksomhet ettersom de betraktet IMS å være et juridisk adskilt selskap, men like etter kom BaFin med en ny uttalelse hvor de gjorde det klart at varselet gjaldt all virksomhet tilknyttet OneCoin og deres relaterte selskaper. IMS var opprinnelig et stråselskap tilknyttet det norsk-svenske pyramidespillet Enigro/Uanico/Sitetalk, og da restene av dette ble innlemmet i OneCoin ble IMS brukt til å kanalisere penger fra tyske medlemmer og over til OneCoin. Da selskapets konti ble sperret befant det seg 29 millioner Euro på disse, men det ble anslått at det totalt var blitt overført rundt 360 millioner Euro via denne kanalen.

Uganda

I Uganda har sentralbanken utstedt offisiell advarsel mot OneCoin.

Ungarn

I 2015 advarte den ungarske sentralbanken mot å investere i konsepter som OneCoin.

Vietnam

Høsten 2016 innledet myndighetene i Vietnam etterforskning av OneCoin.

Østerrike

Myndighetene i Østerrike advarte i 2016 mot å investere penger i OneCoin som ble omtalt som et pyramidespill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *