Større blokker eller Segwit?

Større blokker og Segwit er to forskjellige løsninger på samme problem.

Bitcoin må skalere for å henge med, antall transaksjoner har økt drastisk og nettverket sliter med å håndtere den massive økningen av transaksjoner.
Bcash som er en fork av Bitcoin har innført 8 MB blokker vs Bitcoins 1 MB.

Roger Ver og Jihan Wu er nok de største offentlige Bcash tilhengerne og forken har skapt stor debatt i kryptovaluta miljøet.

Større blokker en kortsiktig løsning

Det å øke blokkene anses som en kortvarlig løsning på et problem som ikke blir å forsvinne, en simpel løsning på et vanskelig problem.

  • Større blokker skaper forsinkelser som kan ende med at flere blokker får status “orphans”. Større mining pools drar nytte av dette siden det da er sannsynlig at de får mine på toppen av blokken.
  • Det vil bli vanskeligere/dyrere å kjøre en egen Node for å støtte nettverket. Litt på grunn av behovet for økt lagringskapasitet og mest på grunn av bruk av mer båndbredde. (Det er fortsatt mange som har begrensing på opp/nedlasting selv i vestlige land.
  • Vi har andre måter som er sikrere å skalere med som for eksempel Schnorr signaturer.

Så har vi også den økonomiske delen, Jihan wu som er og har vært en stor supporter av Bcash og større blokker er eieren av Bitmain. Han selger Asics og miner selv, han har vært svært negativ til Segwit og anser ikke det som en løsning på dagens problem.

Bitmain hadde også en bakdør på sine Asics noe som ga dem begrenset kontroll over solgt minere. Bitmain kunne slå av solgte Asics om dem ville noe som ville skadet nettverket i stor grad.
Denne bakdøren fikk navnet Antbleed.

På Bitmain’s asics utnyttes også en exploit i sha256 algoritmen noe som gjør Bitmain’s Asics mer effektive fordi den reduserer strømbruk. ASICBoost som den er blitt døpt ville ikke fungere med Segwit implementert noe som gir Jihan en god grunn til å være imot Segwit.

Personlige refleksjoner

Jeg er ingen supporter av Bcash, Bitmain, Jihan Wu eller Roger ver. Jeg anser deres økonomiske og politiske spill som uærlig og det vil skade mange av deres tilhengere økonomisk. Nylig så vi en ekstrem mengde bitcoin bli pumpet inn i Bcash, dette er Roger Ver og hans støttespillere som manipulerer markedet.

Det er selvfølgelig et fritt marked og folk skal få lov å bruke pengene sine slik dem vil men dem som kjøpte den kunstige toppen på Bcash fikk nok et godt stikk i magen.

Gårsdagens ordrebok på Bittrex

Segwit er implementert på Bitcoin og de som forstår viktigheten har begynt å tatt det i bruk, men vi ser fortsatt wallets, forhandlere og andre tjenester som nekter å bruke denne implementeringen. Dette går utover brukerne i form av økte fees og et tregt nettverk.

Det var denne tweeten som fikk meg til å skrive denne posten.

Tony er Co-founder og Chairman hos Bitpay, dem lar flere store forhandlere ta betalt ved å bruke Bitcoin.

Jeg finner det ekstremt ironisk at et selskap som burde være veldig opptatt av fees og hastighet ikke har implementert Segwit i sine løsninger, noe mange andre klarte rett etter implementeringen.

Det er 3 måneder siden Segwit ble aktivert, det finnes ikke lengre unnskyldninger for å legge denne kostnaden over på brukerne. Ser du tjenester som tar store fees på Bitcoin transaksjoner, ta kontakt med dem. Be dem implementere segwit på sine løsninger slik at kostnaden ikke går utover deg.

Ting vil bli bedre, andre løsninger som Schnorr signaturer, Lightning Network og atomic swaps vil bli implementert. Men det må gjøres på en sikker måte og ting tar tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *