Større blokker eller Segwit?

Større blokker og Segwit er to forskjellige løsninger på samme problem. Bitcoin må skalere for å henge med, antall transaksjoner har økt drastisk og nettverket sliter med å håndtere den …