Større blokker eller Segwit?

Større blokker og Segwit er to forskjellige løsninger på samme problem. Bitcoin må skalere for å henge med, antall transaksjoner har økt drastisk og nettverket sliter med å håndtere den …

Hva er SegWit?

Det har vært store debatter i Bitcoin verdenen de siste månedene om hva som burde gjøres for å gjøre transaksjoner raskere og billigere. Etterspørselen etter Bitcoin har vært økende noe …